Beraden op de toekomst

Beraden op de toekomst
De afgelopen 2 jaar is er hard gewerkt aan de vernieuwing van Baronie TV. Een nieuwe generatie vrijwilligers pakte in 2019 de verantwoordelijkheid op. Dat aanstormende talent zorgde voor een nieuwe koers en frisse programma’s. De organisatie is erop aangepast zodat er nu veel meer ruimte is voor hun creatieve inbreng. Beslissingen over de invulling van de programmering worden niet meer top down genomen door bestuur maar in samenspraak met degenen die er in de praktijk over gaan. Er is er flink geïnvesteerd in nieuwe techniek zodat we minder afhankelijk zijn van dure inhuur. Met BredaNu is een toekomstbestendige relatie opgebouwd die recht doet aan onze rol als makers en hun rol als lokale zender. Ook met andere lokale omroepen is het contact gelegd om dergelijke afspraken te maken. Financieel staat Baronie TV er gezond voor met nieuwe sponsoren en een goede portefeuille vol adverteerders.

De ambities voor 2021 en verder zijn helder. Voortbouwen op het talent, nog meer de studio uit voor liveverslag uit de regio. Veel meer gebruik maken van social media en internet voor interactie met de kijkers.

Met trots en bewondering voor alle vrijwilligers kijkt het bestuur terug op wat is neergezet. Heel jammer dat het COVID-19 virus de rem gooit op de ontwikkelingen. 2021 wordt wat dat betreft een raar carnavalsjaar. Als beloofd hebben wij ons na het onvermijdelijke besluit om geen Marathon te maken, beraden op die toekomst. Positief gezien geeft het Baronie TV tijd om zaken nog scherper weg te zetten en de hoge verwachtingen voor een eigentijdse Marathon goed voor te bereiden. Voor ons als bestuur een mooi moment om het stokje door te geven aan een ander type bestuur. Mensen die, die koers richting de toekomst gaan bestendigen en het aanwezige talent van vrijwilligers van Baronie TV een stap verder kunnen brengen zodat kijkers in de Baronie van Breda nog beter bediend worden, daar doen we het per slot van rekening allemaal voor. Pim van Ginneken, en Ad Romijn, Ivo Rasenberg en Dirk Brouwers hebben zich opgeworpen om hier het voortouw in te nemen en zorg te dragen voor een nieuw bestuur.

Wij geven het stokje aan hen door en danken jullie hartelijk voor alle ideeën, bijdragen, feedback, vele uren inzet, carnavalsleut en opnameplezier.
 
Bestuur Baronie TV
11-09-2020
Deel |
Hoofdsponsor van Baronie TV:
Snoeren schoen- en voetspecialist
Hoofdsponsor van Baronie TV: Snoeren schoen- en voetspecialist